top of page
POZADIE_2x.png

Prines aj ty unikátny umelecký zážitok zasadený do prírody Košického kraja!

Svoj životopis, portfólio prác
a ideový návrh s krátkou anotáciou posielaj do 30. 11. do 24:00 hod.

Gratulujeme víťazom, ktorí zasadia svoje diela do prírody Košického kraja

OPEN CALL VÝZVA PRE UMELCOV

Po úspešnom prvom ročníku projektu Umenie na mieste X prichádza organizácia Košice Región Ekoturizmus s jeho pokračovaním.

 

Hľadáme ďalších päť diel, ktoré prepoja umenie, človeka, prírodu a lokalitu.

 

Diela zasadené do Košického kraja sa majú stať prirodzenou súčasťou a zároveň zaujímavosťou vybraných miest. Projekt sa opiera o princípy ekoturizmu a poskytuje ľuďom zážitok z kvalitného umenia.

Podmienky výzvy

 

Výzva je určená pre aktívnych umelcov a umelecké kolektívy, ktoré podporujú a rozvíjajú domácu výtvarnú scénu.

V prvom kole sa uskutoční prieskum záujmu o zapojenie sa do súťaže. Záujemcovia musia zaslať profesionálny životopis, portfólio vlastných prác s referenčnými projektami a ideový návrh prihláseného diela.


Odborná porota následne urobí užší výber autorov. Vybraní autori budú priamo oslovení, aby sa zapojili do súťaže návrhov, ktorá bude vyhlásená na www.kosiceregion.travel a www.umenienamieste.sk.

 

Pri posudzovaní návrhov sa bude prihliadať na umelecké kvality, prínos diela, ekologický a lokalitu rešpektujúci prístup pri tvorbe diela, jeho vizuálnu atraktivitu, zapojenie lokálnych reálií či miestnych komunít do tvorby, ale aj trvácnosť diela, ktorá má byť minimálne dva roky.

Financovanie projektu

 

Každý z víťazných autorov alebo umeleckých kolektívov získa honorár vo výške 3 000 eur/víťazný návrh diela.

 

Tvorcom každého víťazného diela budú poskytnuté finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so samotnou realizáciou diela vo výške predpokladaného položkovitého rozpočtu, ktorý predloží umelec/umelecký kolektív spolu s návrhom. Náklady nemôžu presiahnuť 12 000 eur/dielo.

Vyhodnotenie výzvy

 

O víťazných návrhoch rozhodne komisia zostavená z odborníkov a odborníčok v oblasti vizuálneho umenia, architektúry a destinačného manažmentu. Každý predkladateľ dostane emailom vyrozumenie o rozhodnutí. Súčasťou realizácie diela je podpísanie zmluvy, v ktorej sa partner projektu zaviaže k plneniu všetkých dohodnutých podmienok.

 

Organizácia Košice Región Turizmus poskytne úspešným žiadateľom propagáciu prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Súbory na stiahnutie:

16. 10. 2023

1. KOLO – VYHLÁSENIE VÝZVY NA PRIESKUM ZÁUJMU O ZAPOJENIE SA DO PRIPRAVOVANEJ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM

30. 11. 2023 / DO 24:00 HOD.

UZÁVIERKA PRIESKUMU ZÁUJMU

05. 12. 2023

VÝBER POSTUPUJÚCICH UCHÁDZAČOV (NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA HODNOTIACEJ POROTY)

2. KOLO – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE NÁVRHOV PRE POSTUPUJÚCICH UCHÁDZAČOV

06. 12. 2023

15. 01. 2024 / DO 24:00 HOD.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE NÁVRHOV, T.J. KONEČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE DOPRACOVANÝCH IDEOVÝCH NÁVRHOV

24. – 26. 01. 2024

ZASADNUTIE POROTY A OSOBNÁ PREZENTÁCIA UMELECKÝCH DIEL A DOPRACOVANÝCH IDEOVÝCH NÁVRHOV

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV SÚŤAŽE, ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV NA WEBOVEJ STRÁNKE VYHLASOVATEĽA

31. 01. 2024

REALIZÁCIA DIEL

01. 02. 2024 – 26. 05. 2024

30. – 31. 05. 2024

VERNISÁŽ A PREDSTAVENIE DIEL VEREJNOSTI

ODBORNÁ KOMISIA

PETER MEGYEŠI

historik a teoretik umenia

KURÁTOR

DOROTA KENDEROVÁ

riaditeľka Východoslovenskej galérie, Košice

ČLENKA POROTY

VIKTÓRIA MRAVČÁKOVÁ

architektka a urbanistka

ČLENKA POROTY

PETER TAJKOV

výtvarný teoretik

ČLEN POROTY

ADRIÁN KOBETIČ

výtvarný teoretik

ČLEN POROTY

LENKA VARGOVÁ JURKOVÁ

výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus

ČLENKA POROTY

KATARÍNA ONDERKOVÁ

architektka a stavebná inžinierka

NÁHRADNÍČKA

ATTILA TÖRÖK

destinačný manažér

NÁHRADNÍK

MIESTA X

DÚHA VODU PIJE

JOZEF PILÁT

Miesto X: SMIŽANY

KORYTNAČÍ BUNKER

RADOVAN ČEREVKA

Miesto X: TAJBA

1+1=LES1

MATÚŠ KURDEL

Miesto X: DRNAVA

MONUMENT SÚČASNOTI

KRISTIÁN NÉMETH

Miesto X: MORSKÉ OKO

PRIAZEŇ LASTOVÍČAT

EVA MÁRIA MOLEKOVÁ A SAMUEL VELEBNÝ

Miesto X: BORŠA

ZAŽITE VIAC V TÝCHTO LOKALITÁCH

ĎALŠIE PREZENTOVANÉ NÁVRHY