top of page
POZADIE_2x.png

Prines aj ty unikátny umelecký zážitok zasadený do prírody Košického kraja!

Svoj životopis, portfólio prác
a ideový návrh s krátkou anotáciou posielaj do 30. 11. do 24:00 hod.

Gratulujeme víťazom, ktorí zasadia svoje diela do prírody Košického kraja

OPEN CALL VÝZVA PRE UMELCOV

Po úspešnom prvom ročníku projektu Umenie na mieste X prichádza organizácia Košice Región Ekoturizmus s jeho pokračovaním.

 

Hľadáme ďalších päť diel, ktoré prepoja umenie, človeka, prírodu a lokalitu.

 

Diela zasadené do Košického kraja sa majú stať prirodzenou súčasťou a zároveň zaujímavosťou vybraných miest. Projekt sa opiera o princípy ekoturizmu a poskytuje ľuďom zážitok z kvalitného umenia.

Podmienky výzvy

 

Výzva je určená pre aktívnych umelcov a umelecké kolektívy, ktoré podporujú a rozvíjajú domácu výtvarnú scénu.

V prvom kole sa uskutoční prieskum záujmu o zapojenie sa do súťaže. Záujemcovia musia zaslať profesionálny životopis, portfólio vlastných prác s referenčnými projektami a ideový návrh prihláseného diela.


Odborná porota následne urobí užší výber autorov. Vybraní autori budú priamo oslovení, aby sa zapojili do súťaže návrhov, ktorá bude vyhlásená na www.kosiceregion.travel a www.umenienamieste.sk.

 

Pri posudzovaní návrhov sa bude prihliadať na umelecké kvality, prínos diela, ekologický a lokalitu rešpektujúci prístup pri tvorbe diela, jeho vizuálnu atraktivitu, zapojenie lokálnych reálií či miestnych komunít do tvorby, ale aj trvácnosť diela, ktorá má byť minimálne dva roky.

Financovanie projektu

 

Každý z víťazných autorov alebo umeleckých kolektívov získa honorár vo výške 3 000 eur/víťazný návrh diela.

 

Tvorcom každého víťazného diela budú poskytnuté finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so samotnou realizáciou diela vo výške predpokladaného položkovitého rozpočtu, ktorý predloží umelec/umelecký kolektív spolu s návrhom. Náklady nemôžu presiahnuť 12 000 eur/dielo.

Vyhodnotenie výzvy

 

O víťazných návrhoch rozhodne komisia zostavená z odborníkov a odborníčok v oblasti vizuálneho umenia, architektúry a destinačného manažmentu. Každý predkladateľ dostane emailom vyrozumenie o rozhodnutí. Súčasťou realizácie diela je podpísanie zmluvy, v ktorej sa partner projektu zaviaže k plneniu všetkých dohodnutých podmienok.

 

Organizácia Košice Región Turizmus poskytne úspešným žiadateľom propagáciu prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Súbory na stiahnutie:

16. 10. 2023

1. KOLO – VYHLÁSENIE VÝZVY NA PRIESKUM ZÁUJMU O ZAPOJENIE SA DO PRIPRAVOVANEJ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM

30. 11. 2023 / DO 24:00 HOD.

UZÁVIERKA PRIESKUMU ZÁUJMU

05. 12. 2023

VÝBER POSTUPUJÚCICH UCHÁDZAČOV (NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA HODNOTIACEJ POROTY)

2. KOLO – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE NÁVRHOV PRE POSTUPUJÚCICH UCHÁDZAČOV

06. 12. 2023

15. 01. 2024 / DO 24:00 HOD.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE NÁVRHOV, T.J. KONEČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE DOPRACOVANÝCH IDEOVÝCH NÁVRHOV

24. – 26. 01. 2024

ZASADNUTIE POROTY A OSOBNÁ PREZENTÁCIA UMELECKÝCH DIEL A DOPRACOVANÝCH IDEOVÝCH NÁVRHOV

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV SÚŤAŽE, ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV NA WEBOVEJ STRÁNKE VYHLASOVATEĽA

31. 01. 2024

REALIZÁCIA DIEL

01. 02. 2024 – 26. 05. 2024

30. – 31. 05. 2024

VERNISÁŽ A PREDSTAVENIE DIEL VEREJNOSTI

ODBORNÁ KOMISIA

PETER MEGYEŠI

historik a teoretik umenia

KURÁTOR

DOROTA KENDEROVÁ

riaditeľka Východoslovenskej galérie, Košice

ČLENKA POROTY

VIKTÓRIA MRAVČÁKOVÁ

architektka a urbanistka

ČLENKA POROTY

PETER TAJKOV

výtvarný teoretik

ČLEN POROTY

ADRIÁN KOBETIČ

výtvarný teoretik

ČLEN POROTY

LENKA VARGOVÁ JURKOVÁ

výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus

ČLENKA POROTY

KATARÍNA ONDERKOVÁ

architektka a stavebná inžinierka

NÁHRADNÍČKA

ATTILA TÖRÖK

destinačný manažér

NÁHRADNÍK

MIESTA X

DÚHA VODU PIJE

JOZEF PILÁT

Miesto X: SMIŽANY

KORYTNAČÍ BUNKER

RADOVAN ČEREVKA

Miesto X: TAJBA

1+1=LES1

MATÚŠ KURDEL

Miesto X: DRNAVA

MONUMENT SÚČASNOTI

KRISTIÁN NÉMETH

Miesto X: MORSKÉ OKO

PRIAZEŇ LASTOVÍČAT

EVA MÁRIA MOLEKOVÁ A SAMUEL VELEBNÝ

Miesto X: BORŠA

ZAŽITE VIAC V TÝCHTO LOKALITÁCH

ĎALŠIE PREZENTOVANÉ NÁVRHY

SOM LÚKA.

LUCIA LUPTÁKOVÁ

A REFUGE FOR THOSE WHO MIGRATE

VUNU COLLECTIVE

LÁNCHÍD

MARTIN HRVOL

UNIO CRASSUS

WOVEN

LEINWAND

VONKA – ŠIMON VOŠTINÁR

PRIEHĽADNOSŤ VECÍ

JOZEF SUKENÍK

IMÁGO

RÁCHEL JUTKA A MARTINA HRONČÁROVÁ

VÝKUK 0.1

MICHAL GOLÁK

KAMEŇ

JAROSLAV KYŠA

ZA SIEDMIMI HORAMI, ZA SIEDMIMI DOLINAMI

JOZEF PILÁT

SUBFOSÍLNY DUB

TOMÁŠ BOROŠ
A MICHAL MACHCINÍK

OKO

ANTON ČIERNY

ĎALEKO HĽAĎ

MARTIN STUPKA A INES KARČÁKOVÁ

KAPLNKA

MARTIN STUPKA A INES KARČÁKOVÁ

NÁUČNÝ CHODNÍK

ROMAN GAJDOŠ, ERIK MICHALČÍK, ZUZANA BANIŠOVÁ

GEMER

 

1. obec Rejdová

2. obec Drnava

3. obec Bôrka

4. Silická planina

5. Krásnohorská jaskyňa

6. obec Betliar

SPIŠ

7. Smolník

8. Smižany

9. Poráč

ABOV

 

10. Ružín – sever,
Margecany

DOLNÝ ZEMPLÍN

 

11. Kaštieľ v Borši

12. Morské oko Vihorlat

13. Prírodná rezervácia Tajba

14. Beňatinský lom

 

 

15. Vinianske jazero

16. Veľký Kamenec 

17. Pláž v Malých Trakanoch