top of page
Open Site Navigation
pozadie bez x.jpg

UMENIE NA MIESTE

HĽADÁME DIELA, KTORÉ PREPOJA ČLOVEKA, UMENIE A PRÍRODNÉ LOKALITY

Organizácia Košice Región Turizmus oslavuje 10. výročie. Pri tejto príležitosti predstavíme verejnosti päť umeleckých exteriérových diel, ktoré vzniknú v spolupráci s prírodou. Miesta X sú už známe. Autorov a autorky umeleckých diel práve hľadáme. 

pozadie bez x copy_edited.jpg

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE PRIAMO Z MIESTA X,

PRIAMO OD TEORETIKA UMENIA.

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE PRIAMO Z MIESTA X,

PRIAMO OD TEORETIKA UMENIA.

pozadie bez x copy_edited.jpg

Organizácia Košice Región Turizmus oslavuje 10. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti predstaví verejnosti projekt Umenie na mieste X, teda päť umeleckých diel, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou a zároveň zaujímavosťou vybraných lokalít Košického kraja. Projekt sa bude opierať o princípy ekoturizmu, zároveň poskytne zážitok z kvalitného umenia.

 

Hľadáme exteriérové diela, ktoré sa stanú súčasťou projektu Umenie na mieste X.

 

Diela musia prirodzene prepájať človeka, prírodu a umenie a zároveň podčiarkovať ich symbiózu. Musia byť vytvorené s rešpektom k lokalite a využívať jedinečnosť a genius loci miesta X. Je dôležité, aby autori a autorky pracovali s prírodnými, resp. recyklovateľnými materiálmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.  Šetrná k prírode má byť aj samotná tvorba diel.

PODMIENKY VÝZVY

 

Výzva je určená pre profesionálnych umelcov a umelecké kolektívy. V prvej fáze sa uskutoční prieskum záujmu o zapojenie sa do súťaže, záujemcovia musia zaslať profesionálny životopis, portfólio prác a motivačný „statement” so stručným opisom, čo ich na zadaní zaujalo. 

 

Odborná porota následne urobí užší výber autorov. Tí budú priamo oslovení, aby sa zapojili do súťaže návrhov, ktorá bude vyhlásená na www.kosiceregion.travel

 

Pri posudzovaní návrhov sa bude prihliadať na umelecké kvality a prínos diela, vizuálnu atraktivitu, zapojenie lokálnych reálií či miestnych obyvateľov do tvorby, ale aj trvácnosť, ktorá má byť minimálne dva roky.

FINANCOVANIE PROJEKTU

 

Každý z piatich víťazných autorov alebo umeleckých kolektívov získa honorár vo výške 2 000 EUR/dielo.

Vyhlasovateľ súťaže poskytne tvorcom aj finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so samotnou realizáciou diela vo výške 5 000 EUR/dielo.

 

VYHODNOTENIE VÝZVY

 

O víťazných návrhoch rozhodne porota zostavená z odborníkov a odborníčok v oblasti vizuálneho umenia a architektúry. Súčasťou realizácie diela je podpísanie zmluvy, v ktorej sa partner projektu zaviaže k plneniu všetkých dohodnutých podmienok. 

 

Organizácia Košice Región Turizmus poskytne úspešným žiadateľom propagáciu prostredníctvom svojich kanálov.

pozadie bez x copy_edited.jpg
pozadie bez x copy_edited.jpg

X  06. 02. 2023 –––– vyhlásenie výzvy - prieskum záujmu o zapojenie sa do pripravovanej súťaže návrhov

X  15. 02. 2023 o 15.00 –––– uzávierka prieskumu záujmu

 

X  21. 02. 2023 –––– výber postupujúcich (na základe rozhodnutia hodnotiacej poroty)

X  22. 02. 2023 –––– vyhlásenie súťaže návrhov

 

X  22. – 23. 03. 2023 –––– zasadnutie poroty a osobná prezentácia umeleckých návrhov

X  24. 03. 2023 –––– vyhlásenie víťazov, zverejnenie výsledkov na webovej stránke vyhlasovateľa

 

X  25. 03. 2023 – 26. 05. 2023 –––– realizácia diel 

X  29. 05. 2023 –––– vernisáž/predstavenie diel verejnosti

pozadie bez x.jpg

KURÁTOR – PETER MEGYEŠI

historik a teoretik umenia, pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity a ako vedecký pracovník v Centre vied o umení SAV v Bratislave

DOROTA KENDEROVÁ

riaditeľka Východoslovenskej galérie Košice

OTO HUDEC

výtvarník so zameraním na environmentálne umelecké projekty

MARTIN LIPTÁK

spoluzakladateľ OZ Čierne diery

DANIELA SABOVÁ

architektka, ateliér zerozero, Košice

ZUZANA LABUDOVÁ

historička umenia, pôsobí na Krajskom pamiatkovom úrade Košice a na katedre Teórie a dejín umenia, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

pozadie bez x.jpg
pozadie bez x.jpg

Pre viac info o konkrétnej lokalite kliknite na miesto X na mape.

Ak chcete vediet viac o miestach X, stiahnite si pdf Výber dostupných lokalít.

pozadie bez x.jpg

OPEN CALL X VÝZVA PRE UMELCOV

pozadie bez x.jpg

Podrobnejšie informácie a odporúčania nájdete v dokumente Prieskum záujmu o zapojenie sa do pripravovanej súťaže návrhov.

pozadie bez x.jpg

JEDEN AUTOR = JEDNO DIELO = JEDNO MIESTO X. DIELO MUSÍ BYŤ VYTVORENÉ S REŠPEKTOM K LOKALITE  A VYUŽÍVAŤ JEDINEČNOSŤ DANÉHO ÚZEMIA, PRETO ODPORÚČAME INDIVIDUÁLNU OBHLIADKU MIESTA.

MIESTA X

Pre viac info o konkrétnej lokalite kliknite na miesto X na mape.

Ak chcete vediet viac o miestach X, stiahnite si pdf Výber dostupných lokalít.

pozadie bez x.jpg

SPIŠ

2. Smolník, nad obcou

3. Košiarny briežok, Smižany 

4. letohrádok Sans Souci, Iliašovce

5. Poráč, pri štôlni Všechsvätých

6. Jazero Turzov

GEMER

1. Zádielska dolina, vstup

ABOV

7. Ružín - sever, Margecany

8. Herliansky gejzír

DOLNÝ ZEMPLÍN

9. Vinianske jazero

10. Morské oko Vihorlat

11. Beňatinský lom

12. Senianske rybníky

13. Prírodná rezervácia Tajba

14. Kaštieľ v Borši

15. Pláž v Malých Trakanoch

pozadie bez X mobil dlhy chuj_2x.jpg

SPIŠ

2. Smolník, nad obcou

3. Košiarny briežok, Smižany 

4. letohrádok Sans Souci, Iliašovce

5. Poráč, pri štôlni Všechsvätých

6. Jazero Turzov

GEMER

1. Zádielska dolina, vstup

ABOV

7. Ružín - sever, Margecany

8. Herliansky gejzír

DOLNÝ ZEMPLÍN

9. Vinianske jazero

10. Morské oko Vihorlat

11. Beňatinský lom

12. Senianske rybníky

13. Prírodná rezervácia Tajba

14. Kaštieľ v Borši

15. Pláž v Malých Trakanoch

pozadie bez X mobil dlhy chuj_2x.jpg

Organizácia Košice Región Turizmus oslavuje 10. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti predstaví verejnosti projekt Umenie na mieste X, teda päť umeleckých diel, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou a zároveň zaujímavosťou vybraných lokalít Košického kraja. Projekt sa bude opierať o princípy ekoturizmu, zároveň poskytne zážitok z kvalitného umenia.

 

Hľadáme exteriérové diela, ktoré sa stanú súčasťou projektu Umenie na mieste X.

 

Diela musia prirodzene prepájať človeka, prírodu a umenie a zároveň podčiarkovať ich symbiózu. Musia byť vytvorené s rešpektom k lokalite a využívať jedinečnosť a genius loci miesta X. Je dôležité, aby autori a autorky pracovali s prírodnými, resp. recyklovateľnými materiálmi , ktoré nepoškodzujú životné prostredie.  Šetrná k prírode má byť aj samotná tvorba diel.

PODMIENKY VÝZVY

 

Výzva je určená pre profesionálnych umelcov a umelecké kolektívy. V prvej fáze sa uskutoční prieskum záujmu o zapojenie sa do súťaže, záujemcovia musia zaslať profesionálny životopis, portfólio prác a motivačný „statement” so stručným opisom, čo ich na zadaní zaujalo. 

 

Odborná porota následne urobí užší výber autorov. Tí budú priamo oslovení, aby sa zapojili do súťaže návrhov, ktorá bude vyhlásená na www.kosiceregion.travel

 

Pri posudzovaní návrhov sa bude prihliadať na umelecké kvality a prínos diela, vizuálnu atraktivitu, zapojenie lokálnych reálií či miestnych obyvateľov do tvorby, ale aj trvácnosť, ktorá má byť minimálne dva roky.

FINANCOVANIE PROJEKTU

 

Každý z piatich víťazných autorov alebo umeleckých kolektívov získa honorár vo výške
2 000 EUR/dielo.

 

Vyhlasovateľ súťaže poskytne tvorcom aj finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so samotnou realizáciou diela vo výške 5 000 EUR/dielo.

 

VYHODNOTENIE VÝZVY

 

O víťazných návrhoch rozhodne porota zostavená z odborníkov a odborníčok v oblasti vizuálneho umenia a architektúry. Súčasťou realizácie diela je podpísanie zmluvy, v ktorej sa partner projektu zaviaže k plneniu všetkých dohodnutých podmienok. 

 

Organizácia Košice Región Turizmus poskytne úspešným žiadateľom propagáciu prostredníctvom svojich kanálov.

pozadie bez x.jpg
pozadie bez x.jpg

Podrobnejšie informácie a odporúčania nájdete v dokumente Prieskum záujmu o zapojenie sa do pripravovanej súťaže návrhov.

pozadie bez x copy_edited.jpg
pozadie bez x copy_edited.jpg

Chcete sa zapojiť do projektu Umenie na mieste X, no chýbajú vám ďalšie informácie či detaily?

Ozvite sa nám telefonicky alebo písomne. 

MIROSLAVA ŠEREGOVÁ HNATKOVÁ    +421 948 951 595    miroslava.seregova@kosiceregion.travel

ADRIANA TOMAJKOVÁ    +421 918 862 651    adriana.tomajkova@kosiceregion.travel

FACEBOOK    INSTAGRAM

© 2023, Designed by Slovák & Friends.

pozadie bez x copy_edited.jpg

Chcete sa zapojiť do projektu Umenie na mieste X, no chýbajú vám ďalšie informácie či detaily? Ozvite sa nám telefonicky alebo písomne. 

© 2022, Designed by Slovák & Friends.

pozadie bez x copy_edited.jpg
pozadie bez x copy_edited.jpg

MARTIN PIAČEK A MATEJ GAVULA: FIGOVÁ JAMA

MIESTO X: Letohrádok Sans Souci, Iliašovce

JARMILA MITRÍKOVÁ: RAČIA PROCEDÚRA

MIESTO X: Jazero Turzov

MICHAL MACHCINÍK A DOXA, S. R. O.: KOMÉTA

MIESTO X: Zádielska dolina

SAMUEL VELEBNÝ: ZA ČASOM NA OBLOHE

MIESTO X: Herliansky gejzír

TOMÁŠ KOCKA JUSKO A ALEX SELMECI: KUKAŇ

MIESTO X: Senianske rybníky

pozadie bez x.jpg

VÍŤAZNÉ NÁVRHY DIEL A LOKALITY

pozadie bez x copy_edited.jpg

MARTIN PIAČEK A MATEJ GAVULA: FIGOVÁ JAMA

MIESTO X: Letohrádok Sans Souci, Iliašovce

JARMILA MITRÍKOVÁ: RAČIA PROCEDÚRA

MIESTO X: Jazero Turzov

MICHAL MACHCINÍK A DOXA, S. R. O.: KOMÉTA

MIESTO X: Zádielska dolina

SAMUEL VELEBNÝ:
ZA ČASOM NA OBLOHE

MIESTO X: Herliansky gejzír

TOMÁŠ KOCKA JUSKO
A ALEX SELMECI: KUKAŇ

MIESTO X: Senianske rybníky

pozadie bez x.jpg

UMENIE NA MIESTE

NAŠLI SME DIELA, KTORÉ PREPOJA ČLOVEKA, UMENIE A PRÍRODU

Pri príležitosti X. narodenín organizácie Košice Región Turizmus pribudne v Košickom kraji päť umeleckých exteriérových diel. Do užšieho výberu súťaže postúpilo 27 výtvarníkov a umeleckých kolektívov, z ktorých odborná porota vybrala päť návrhov. 

pozadie bez x copy_edited.jpg

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE PRIAMO Z MIESTA X,

PRIAMO OD TEORETIKA UMENIA.

pozadie bez x copy_edited.jpg

NÁVRHY DIEL

pozadie bez x copy_edited.jpg
pozadie bez x copy_edited.jpg
pozadie bez x copy_edited.jpg
pozadie bez x copy_edited.jpg
pozadie bez x copy_edited.jpg
pozadie bez x.jpg

UMELECKÉ DIELA VZNIKNÚ V PIATICH PRÍRODNÝCH LOKALITÁCH KOŠICKÉHO KRAJA.

MIESTA X

Pre presné súradnice kliknite na miesto X na mape.

pozadie bez X mobil dlhy chuj_2x.jpg
pozadie bez X mobil dlhy chuj_2x.jpg
pozadie bez X mobil dlhy chuj_2x.jpg
pozadie bez X mobil dlhy chuj_2x.jpg
pozadie bez X mobil dlhy chuj_2x.jpg
pozadie bez X mobil dlhy chuj_2x.jpg

SPIŠ

2. Letohrádok Sans Souci, Iliašovce

3. Jazero Turzov

GEMER

1. Zádielska dolina, vstup

ABOV

4. Herliansky gejzír

DOLNÝ ZEMPLÍN

5. Senianske rybníky

pozadie bez x.jpg

SPIŠ

2. Letohrádok Sans Souci, Iliašovce

3. Jazero Turzov

GEMER

1. Zádielska dolina, vstup

ABOV

4. Herliansky gejzír

DOLNÝ ZEMPLÍN

5. Senianske rybníky

pozadie bez x.jpg

Pre presné súradnice kliknite na miesto X na mape.

pozadie bez x copy_edited.jpg